Terug naar de kennisbank

Succesvolle kennisontwikkeling Sanitaire Technieken

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Slechts een aanloop?

Het vakgebied van de Sanitaire Technieken in Nederland kent nog maar een relatief korte periode waarin structureel aan onderzoek en kennisontwikkeling wordt gedaan. TVVL, Uneto-VNI, en ISSO werken nu vijftien jaar succesvol samen aan de ontwikkeling van het vakgebied. En dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.

Het vakgebied van de Sanitaire Technieken omvat het geheel van voorzieningen tussen de aan en afvoer van water binnen de perceelgrens. De drie deelgebieden zijn: leidingwaterinstallaties, sanitaire voorzieningen en riolering. Die deelgebieden zijn weer te splitsen in een groot aantal subdeelgebieden, zoals een brandblusinstallatie als onderdeel van een leidingwaterinstallatie, een nooddouche als onderdeel van sanitaire voorzieningen en hemelwaterinfiltratie als onderdeel van het deelgebied riolering. Het is nog niet zo lang geleden dat gesproken werd over het loodgietersambacht, waar nu de sanitaire installatietechniek mee wordt bedoeld. Het loodgietersambacht had van oudsher een nauwe relatie met het bouwvak. Een lange tijd heeft het ontbroken aan een wetenschappelijke basis voor het waarom van traditioneel gegroeide oplossingen. Dit gold voor de riolering meer dan voor leidingwaterinstallaties. Het betekende in het algemeen, dat in die situaties waarin de traditie niet voorzag men zijn toevlucht moest nemen tot analogie of extrapolatie. Nieuwe bouwmethodes, nieuwe leidingsystemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sanitaire voorzieningen betekenden steeds weer nieuwe vraagtekens. Aanvankelijk werden de antwoorden daarop vooral door de bouwwereld gezocht, waarbij de Stichting Bouwresearch een belangrijke rol speelde. Later kwam daarin verandering. De gezondheids, veiligheids, comfort, milieu en energieaspecten werden steeds belangrijker in het brede en veelomvattende vakgebied van de Sanitaire Technieken.

Auteur(s): W. (Will) Scheffer, Bestuurder Vakafdeling Sanitaire Technieken TVVL

Lees meer in de PDF