Terug naar de kennisbank

Smart grid maakt Sportcomplex De Meent energiepositief

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Waar normaal gesproken de restwarmte van ijsmachines voor ijsbanen wordt afgefakkeld, wordt deze warmte in Sportcomplex De Meent in Alkmaar hergebruikt. Vijf buffervaten van 5000 liter worden hiermee op temperatuur gehouden. Door de inzet van slimme technologie kan het complex maximaal zelfgeproduceerde energie verbruiken, waardoor het elektriciteitsnet minder belast wordt. Daarvoor zorgen de thermische buffer, de wko, een grote accu, warmtepompen en zonnepanelen. Op zich zijn deze technieken niet uniek, maar wel als ze gecombineerd worden in een smart grid.

 

TVVL Magazine Nr. 5 2023