Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In Nederland zijn we nog volop in de weer om de eerste passief huizen te bouwen, een proces met vallen en opstaan, maar dat nu wel eindelijk van de grond lijkt te komen. Er is de Stichting Passiefhuis Holland (PHH), een innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven uit de bouwwereld die een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de energievraag in de gebouwde omgeving. 

volgende ten doel [1]: De stichting PHH stelt zich het 1. het stimuleren van energiezuinige bouwprojecten volgens het passiefhuis-principe; 2. het verspreiden van kennis en erva ring over passiefhuis-technologie; 3. het ontwikkelen van specifieke producten en diensten ten behoeve van het passiefhuis-concept. Het enthousiasme voor de toepassing van deze technologie bij een groot aantal betrokken partijen in de bouw is m.n. de afgelopen tien jaar in het buitenland in een stroomversnelling gekomen. Zo zijn er al meer dan 5.000 passiefhuizen gebouwd in Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Nederland, Denemarken, Belgi, Itali en Frankrijk zijn de afgelopen jaren de eerste passiefhuizen gerealiseerd. Daarnaast zijn in meerdere landen ook scholen, kantoren en bedrijfsgebouwen gerealiseerd conform het passiefhuis-concept [1].  In het buitenland zijn ze al veel verder met het passiefhuis-concept en blijft het niet langer beperkt tot woningen, maar worden er ook scholen gebouwd volgens het passiefhuis-concept. In Duitsland en Luxemburg staan al heel wat van dergelijke scholen en ook in Belgi zijn er een paar die binnenkort worden gevolgd door nog vier proefprojecten. In Belgi is er het PassiefHuis-Platform ( PHP); een platform samengesteld uit diverse partijen uit de bouwwereld, dat zich tot doel stelt het bouwen van energiezuinige gebouwen, gebaseerd op het passiefhuis-concept, te stimuleren [2]. Het platform brengt hiertoe enerzijds bedrijven bij elkaar om die te ondersteunen bij de ontwikkeling van passiefhuis-technologie. Anderzijds wil het aan alle genteresseerde partijen zoveel mogelijk informatie verstrekken [2]. In 2002, voor de oprichting van PHP, heerste er nog een algemeen ongeloof in de mogelijkheden voor het bereiken van de passiefhuis-standaard in Vlaanderen, net als nu nog in Nederland.  De studiereizen die PHP organiseerde in 2003 en 2004 naar toonaangevende en grootschalige projecten in Duitsland overtuigden diverse potentile opdrachtgevers ervan dat een dergelijk concept haalbaar moest zijn. Zij namen een gedreven architect in de arm en creren nu een groeiende markt voor passiefhuis-technologie in Vlaanderen [3]. Om ook leken te kunnen overtuigen dat men kan bouwen zonder verwarming, moeten er ook daadwerkelijk demonstratieprojecten worden gecreerd [3]. Scholen bieden daarbij prachtige mogelijkheden. Vele scholen zijn verouderd en hebben te leiden onder hoge en steeds meer stijgende energierekeningen. De komende vier jaar zullen 211 scholen worden gebouwd of verbouwd via de alternatieve financiering, voor een totaalbedrag van 1 miljard euro. De projecten worden geleid door een DBFM-vennootschap, dat instaat voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintenance) van het gebouw. De school betaalt een beschikbaarheidsvergoeding voor het gebruik van het gebouw, dat door AGIOn wordt gesubsidieerd. Omdat de vennootschap ook voor het onderhoud verantwoordelijk is gedurende dertig jaar, zal er in de ontwerpfase meer aandacht worden besteed aan duurzaamheid.  AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, cordineert de inhaalbeweging scholenbouw via alternatieve financiering. AGIOn participeert in opdracht van de Vlaamse regering in de DBFM-vennootschap die wordt opgericht en die instaat voor de financiering, de bouw en de terbeschikkingstelling van de schoolinfrastructuur gedurende 30 jaar.

Auteur(s): prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF