Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

BIM efficiënt toepassen op energie-analyses.

BIM zorgt voor integratie in de bouwketen, faalkostenreductie, deling van kennis en stimulans van innovatie. Kunnen deze winsten bij iedere deelnemer van het nieuwe proces waargemaakt worden? Worden onze gebouwen er beter van? Waar moeten we rekening mee houden in ons kennisgebied van de energie- en installatietechniek?

Niet zo lang geleden stond gebouwinformatie op papier. Tekenen gebeurde met de hand en alle documentatie stond in kasten. Als er informatie werd opgevraagd, dan moesten documenten gekopieerd, overgetekend en handmatig samengesteld worden. Dit was een tijdrovend proces, waarbij de kans bestond dat de gevraagde informatie onvolledig en onjuist was. De opkomst van de computer maakte het mogelijk om informatie te digitaliseren. Met de ontwikkeling van CAD kun je meerdere ‘views’ maken van complexe geometrische vormen en met gebouwsimulatie kun je uurlijks thermische vermogens en temperaturen voorspellen. Alhoewel de bouwwereld de digitalisering omarmde, veranderde de manier van samenwerken nauwelijks. Alle hulpmiddelen op de computer bleven specifieke oplossingen voor specifieke vakgebieden. Met BIM is het is nu technish mogelijk om alle informatie van een gebouw in één model te zetten. Het idee is simpel. Iedereen kan toegang krijgen tot dit model, waarbij je geautomatiseerd informatie kan opvragen en de expertise kan delen. Marktvernieuwers omhelzen het principe. Maar hoe moet de markt een technologie gebruiken als er geen duidelijk kader is? Hoe kun je winnen zonder spelregels? Toch zie je wel degelijk ontwikkelingen in andere spelregels van de bouw. Wetten en richtlijnen zoals EPC, Breeam, GPR, Frisse Scholen en ATG, zijn de afgelopen twee jaar gewijzigd. Deze methodieken kennen alle een prestatiescore methodiek, zodat elk gebouw aan eigen normen en ambities kan voldoen. Denk hierbij aan energieprestaties, duurzaamheidsprestaties en prestaties van het comfort in de ruimte. Deze methodieken zorgen ervoor dat de markt een grotere verantwoordelijkheid heeft bij het behalen van deze prestaties. Bovendien laat de overheid de markt deze prestaties steeds meer controleren, bijvoorbeeld door middel van het nieuwe energielabel voor utiliteitsbouw. De markt vraagt hierbij om tools die helpen deze methodieken optimaal toe te passen.

Auteurs: Ing. G. (Geert) van Gorp en ir. W. (Wim) Plokker, Vabi.

Lees meer in de PDF