Terug naar de kennisbank

“Restwaarde van oude installaties bepalen is de sleutel, maar ook een vraagteken”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Klimaatneutraal en circulariteit liggen in elkaars verlengde. Een klimaatneutrale samenleving in 2050 bereiken we alleen als we serieus werk maken van circulariteit. “Circulariteit is essentieel. Kijk alleen al naar de materiaalgebonden CO2-emissies. Door materialen in een kringloop te houden, brengen we de uitstoot naar beneden.”

 

TVVL Magazine Nr. 6 2023