Terug naar de kennisbank

Relaties tussen mentale gezondheid en binnenmilieukwaliteit in de woon-werkomgeving

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Mentale gezondheid in de context van de fysieke (binnenmilieu) condities op de werkplek heeft nog niet veel aandacht gekregen in onderzoek, en nog minder wat betreft de thuiswerkplek. In deze studie is daarom gezocht naar mogelijke relaties tussen de mentale gezondheid en de kwaliteit van het binnenmilieu (IEQ) op de thuiswerkplek. De Covid-19 pandemie bood hierbij een unieke mogelijkheid voor het uitvoeren van metingen. In dit artikel wordt een korte samenvatting van dit onderzoek gepresenteerd.

De invloed van de binnenmilieukwaliteit (IEQ; luchtkwaliteit, thermisch comfort, verlichting en geluid) op de mens is evident en wordt vaak in verband gebracht met gezondheidsuitkomsten (Hanc et al., 2019). Hoewel fysieke en sociale gezondheid in relatie tot de werkplek veelvuldig is bestudeerd, blijft mentale gezondheid in de context van de fysieke werkplek nog onderbelicht (Hoisington et al., 2019; Mujan et al., 2019). Vanwege de subjectieve aard is het niet eenvoudig om mentale gezondheid te kwantificeren. Eerdere studies laten wel significante relaties zien tussen IEQ-condities en de perceptie ervan (Mujan et al., 2019).

Lees meer in de PDF

Auteurs: B.L. (Bouke) Boegheim Msc, dr.ir. H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek, dr. D. (Dujuan) Yang, dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans