Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor het structuur- en voorlopig ontwerp

ISSO heeft een serie rekentools ontwikkeld voor het dimensioneren van collectieve leidingwaterinstallaties. Deze tools ondersteunen het gebruik van de richtlijnen in ISSO-publicatie 55 Leidingwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen en versnellen in hoge mate het proces van structuurontwerp tot en met het voorlopig ontwerp. Deze ontwerpfasen liggen ten grondslag aan het maken van een kostenraming of begroting in het offertestadium. Voor het uitvoeren van het definitief ontwerp is voor een aantal onderdelen ervan door gespecialiseerde bedrijven ontwikkelde technische rekensoftware beschikbaar. 

De vastlegging van de structuur van de collectieve leidingwaterinstallatie geschiedt op een zodanige wijze dat een integrale weergave ontstaat van de functionele en structurele opbouw ervan binnen het bouwwerk. Daartoe wordt een globale hoofdstructuur van de leidingwaterinstallatie opgezet waarin de horizontale en verticale zoneringen worden opgenomen en de integratie met de bouwkundige opzet. Daarbij komen onder meer aan de orde de infrastructuur (aansluiting op en leveringsmogelijkheden vanuit de openbare water en energievoorziening), eventuele verschillende gebouwfuncties (gebouwdelen), warmtapwaterbereiding (centraaldecentraal), brandblus en eventuele noodvoorzieningen, drukverhoging en drukzones, schetsmatige ontwerptekeningen, globale capaciteiten, plaatsbepaling en afmetingen van technische ruimten en leidingschachten. In het proces van structuurontwerp naar voorlopig ontwerp wordt de hoofdstructuur en indeling van de leidingwaterinstallatie verder uitgewerkt. Dan gaat het onder meer om: een globale ordening in horizontale en verticale structuren van gebouw en installatie (indeling technische ruimten, schachten, verlaagd plafonds, ed.); systeemkeuze met betrekking tot drukverhoging en warmtapwaterbereiding; dimensionering van hoofdcomponenten, leidingpakketten en energiebehoeften en energievormen. De installaties worden in een processchema weergegeven.  

Auteur(s): W.J.H. (Will) Scheffer, Rehva Fellow/TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken

Lees meer in de PDF