Terug naar de kennisbank

Reductie van de fijn- en ultra- fijnstof in een kinderdagverblijf

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voldoende frisse lucht in gebouwen is belangrijk. Professionals in de gezondheidszorg adviseren ventilatie om bijvoorbeeld luchtwegklachten te verminderen. Tevens is aangetoond dat productiviteit en welbevinden bevorderd worden naarmate er voldoende frisse lucht aanwezig is. Maar zomaar buitenlucht direct naar binnen blazen om te ventileren kan in veel gevallen ook negatieve gevolgen hebben, aangezien met de ventilatielucht ook fijnstof naar binnenkomt. In de VS is aangetoond dat in gebouwen waarin minder geventileerd werd, mensen minder blootgesteld werden aan fijnstof. Bij deze mensen traden ook minder COPD, hartklachten en longontsteking op [1]. Met name het ultrafijnstof (< 0,1 micrometer) is schadelijk. In stedelijke omgeving is dit vooral afkomstig van (diesel)

Al langere tijd is bekend dat hoge concentraties fijnstof schadelijk zijn voor de gezondheid. Epidemiologische studies [25] geven inzicht in verbanden tussen blootstelling aan fijnstof en effecten op korte en langere termijn. Ook komen uit studies aanwijzingen naar voren dat met name deeltjes die afkomstig zijn van verbrandingsprocessen, zoals van wegverkeer, serieus schadelijk voor de gezondheid zijn [69]. Recentelijk heeft de World Health Organisation (WHO) dieseluitlaatgassen zelfs als een Group 1 carcinogeen geclassificeerd, hetgeen betekent dat er voldoende bewijs is dat deze stoffen kanker veroorzaken [10]. Grof gesproken zijn deeltjes groter dan 2,5 micrometer (dus PM10PM2,5) veelal afkomstig van mechanische processen, zoals slijtage, grondbewerking, constructiewerkzaamheden, stof uit de Saharawoestijn of van zee Figuur 1 Depositie van deeltjes van verschillende grootten in de longen [15]

Auteur(s): R. (Raphael) Broek, VirusFreeAir B.V.; ir. P. (Piet) Jacobs, TNO, afdeling Energy & Comfort Systems; dr.ir. V. (Vincent) Vons, VirusFreeAir B.V.

Lees meer in de PDF