Terug naar de kennisbank

Prestatieonderhoud verwarmings- en ventilatiesystemen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor woningcorporaties is het uitvoeren van onderhoud geen kernactiviteit, maar het aanbieden van woondiensten. Door het onderhoudsontwerp en de uitvoering in n en dezelfde hand van een onderhoudsbedrijf te leggen kan de woningcorporatie sturen op hoofdzaken. Tevens zou het onderhoud van bouwen installatiedelen goedkoper kunnen worden en kunnen de prestaties toenemen. Dat geldt vooral als de opdrachtnemer verantwoordelijkheden krijgt over de prestaties van het bouwdeel voor een lange termijn. Het preventief periodiek onderhoud en het storingsof reparatieonderhoud aan installaties lenen zich in principe goed voor een prestatiegerichte werkwijze. Er is vaak sprake van vaste contacten (contractonderhoud) tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Bij een prestatiegerichte werkwijze staat het formuleren van de gewenste onderhoudsprestaties centraal. Hierbij fungeren onderhoudsbedrijven niet alleen als aanbieder van uitvoeringscapaciteit maar profileren zich als actieve meedenker in het onderhoudsproces. Ze nemen verantwoordelijkheden en risicos voor kwaliteit en kosten van opdrachtgevers over. In dit artikel gaan wij in op de vraag hoe ver men kan gaan in het maken van prestatieafspraken voor verwarmingsen ventilatiesystemen.

temen zijn essentieel voor het thermisch comfort en de luchtkwaliteit die bewoners ervaren. Kwaliteitsachteruitgang door veroudering en het gebruik van de systemen kan een plotseling effect hebben op het functioneren van de installaties, namelijk storingen. Dit heeft dan een direct effect op het woongenot van de bewoner. Door periodiek preventief onderhoud aan de installaties uit te voeren wordt de kans op storingen en de kans op onveilige situaties verkleind. De onderhoudsbehoefte van de verwarmings- en ventilatiesystemen wordt traditioneel door de woningcorporatie vertaald in de meerjaren onderhoudsplanning en begroting en in technische specificaties van (preventieve) onderhoudsmaatregelen. Bij prestatiegericht onderhoud heeft de vraagspecificatie de vorm van prestatie-eisen. De eerste stap in deze vertaling is het bepalen van het gewenste prestatieniveau van de installaties of deelsystemen en onderdelen ervan en het vaststellen van voorwaarden aan het onderhoudsproces en de uitvoering van het onderhoud.

Auteur(s): dr.ir. A. Straub en ing. K. Snepvangers

Lees meer in de PDF