Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De energetische eisen die in Nederland en Belgi aan nieuwbouw worden opgelegd vanuit de energieprestatieregelgeving, worden steeds strenger. Gebouwen worden evenwel niet opgericht om zoveel mogelijk energie te besparen maar om een comfortabele en gezonde leef- en werkomgeving te creren. Renson biedt als producent van ventilatie- en zonweringsproducten een totaaloplossing aan waarbij een gezond en comfortabel binnenmilieu centraal staat, binnen energiezuinige en economisch haalbare randvoorwaarden: het Healthy Building Concept voor de utiliteitssector (o.a. kantoren, scholen en de zorgsector). De luchtkwaliteit en het thermische zomercomfort staan centraal. 

De energiegebruikseisen in nieuwbouw in Nederland en Belgie (Vlaanderen), zoals beschreven in respectievelijk het Bouwbesluit [1] en de Vlaamse EPBregelgeving [2], worden regelmatig aangescherpt. Deze evolutie is voorgesteld in figuur 1 voor diverse gebruiksfuncties vanaf 2000. Nederland voerde als koploper in Europa reeds vanaf 1995 een EPCeis in; Vlaanderen pas vanaf 2006 met de invoering van een Epeileis conform de Europese EPBD richtlijn. Zowel de EPC als het Epeil zijn relatieve waarden die op een verschillende manier worden berekend. Bovendien verschilt de rekenmethodiek tussen woningbouw en nietwoningbouw.In beide landen is te zien dat er een verstrenging in maximaal energiegebruik optreedt door de jaren heen, die eind 2020 moet uitmonden in de eis voor bijnaenergieneutrale gebouwen. In Vlaanderen is er vooralsnog enkel een Epeileis in woningen, kantoren en scholen. Pas vanaf 2015 wordt er ook een Epeileis voor de andere gebruiksfuncties ingevoerd, zoals deze reeds in Nederland geldt. 

Auteur(s): Ir. A. (Anneleen) Vens, Renson Ventilation, Belgie; prof.dr.ir. I. (Ivan) Pollet, Renson Ventilation, Universiteit Gent, Belgi

Lees meer in de PDF