Terug naar de kennisbank

Overschotten delen, uitwisselen en opslaan op gebiedsniveau

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een gebiedsgerichte aanpak is een effectieve verduurzamingsstrategie in de energietransitie. Met deze aanpak kiezen gebouweigenaren in samenwerking met de gemeente als gebiedsregisseur voor een getrapte benadering van besparen op gebouwniveau, samenwerken op gebiedsniveau en tekort aan energie aanvullen vanuit de regio. Samen benutten de gebouweigenaren een potentieel dat anders onzichtbaar was gebleven. Zo zorgen ze ervoor dat de behoefte aan opwekking en transportcapaciteit in de regio afneemt. Voor deze gebiedsgerichte benadering is een ordeningsprincipe ontwikkeld: de Trias Territoria. Zowel gebouweigenaren als gemeenten krijgen met deze werkwijze grip en keuzeperspectief bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zoals in Den Haag, waar de methode wordt toegepast door EnergieRijk Den Haag (ERDH) om overheidsgebouwen klimaatneutraal te maken.

 

Auteur: R. (Rik) Altena, adviseur bij DWA en lid van de Redactieraad TVVL Magazine | TVVL Magazine Nr. 4 2023