Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De belangstelling voor Organische Rankine Cycli (ORC) is cyclisch: hoewel reeds lang bekend is in de jaren 80 van de vorige eeuw met een aantal proef- en commerciële projecten getracht ORC een vast element in het ontwerpen van industriële installaties te laten zijn. Dat is niet gelukt en de belangstelling ebde weg. Op dit moment, 25 jaar later is de belangstelling voor deze vorm van elektriciteitopwekking enorm. Niet alleen door de ontwikkeling van de wereldenergieprijzen, maar vooral door het besef dat fossiele brandstoffen niet langer verantwoord zijn. De weg naar duurzame elektriciteit staat wagenwijd open, investeerders én fabrikanten ontwikkelen projecten op basis van ORC-technologie.

Het gaat bij ORC om een bekend principe, om varianten die al lang bekend en bewezen zijn en om ideeën voor toepassingen die jaren op haalbaarheid zijn onderzocht. Nieuw is de opvallende vooruitgang in de ontwikkeling van technieken en uitvoeringen. Er is een verbeterde versie van de Kalina Cycle (variant op de ORC), er is betere en betaalbare equipement beschikbaar en er is een trend tot standaardisatie, die in een opwaartse cyclus zorgt voor lagere prijzen en dus snellere introductie van deze technologie.
Organische Rankine Cycli zijn bij uitstek geschikt als omzettingssystemen van lage brontemperatuur-energie, daar waar de inzet van stoom een te laag rendement geeft. Duurzame energiesystemen als geothermie en zonneenergie leveren veelal warmte op een temperatuurniveau onder 200 graden. Aangezien in dit temperatuurgebied ORC’s juist hogere omzettingsrendementen tonen, is duidelijk sprake van een enorm groeipotentieel in welke variant dan ook. Het is een duidelijke kans voor de industrie om snel te werken aan goede beschikbaarheid van equipement (zoals turbine en pompen) en gehele standaardsystemen.

Auteur: ir. T.L.B. den Hartog, Cumae BV
Lees meer in de PDF