Terug naar de kennisbank

Opwarmen van drinkwater in woninginstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De woninginstallatie vormt de laatste stap in het transport van drinkwater van bron tot kraan. Hoewel het drinkwater in de woninginstallatie slechts een korte afstand aflegt in vergelijking met het transport- en distributienet, kan invloed van de woninginstallatie op de drinkwaterkwaliteit niet uitgesloten worden. De temperatuur is n van de parameters die invloed heeft op de waterkwaliteit en dan in het bijzonder op de groei van micro-organismen. Gedurende onderzoek hiernaar is een model ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de drinkwatertemperatuur in de woninginstallatie.

De woninginstallatie begint bij de watermeter en eindigt bij de verschillende tappunten in de woning. Ook in de woninginstallatie geldt dat het drinkwater moet voldoen aan de eisen van het drinkwaterbesluit. En van die eisen betreft de drinkwatertemperatuur: deze mag. ook aan het tappunt. niet hoger zijn dan 25C [1]. Er is tot op heden echter geen duidelijk beeld hoe de drinkwatertemperatuur in de woninginstallatie zich gedraagt onder invloed van omgevingstemperatuur en tappatroon. Hoewel de eigenaar van de woninginstallatie zelf verantwoordelijk is voor de staat van deze installatie, is het van belang te weten welke processen de kwaliteit van het drinkwater in de woninginstallatie benvloeden.Eerder is onderzoek gedaan naar het vrkomen van Legionella Pneumophila in relatie tot de temperatuur van drinkwater en de effecten van zogenaamde hotspots.

Auteur(s): Ir. A. (Andreas) Moerman en dr.ir. E.J.M. (Mirjam) Blokker, KWR Watercycle Research Institute; dr.ir. J.H.G. (Jan) Vreeburg, KWR Watercycle Research Institute, TU Delft (inmiddels werkzaam bij Wageningen University and Research Centre); prof.dr.ir. J.P. (Jan Peter) van der Hoek, TU Delft

Lees meer in de PDF