Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Op donderdag 08 februari jongst leden is door het bedrijfschap Afbouw, in het kader van de Nederlandse bouwbeurs, een lezingendag georganiseerd met als titel ‘Het optimaliseren van het binnenmilieu door systeemplafonds’. De voordracht door de auteur, betrof ‘Klimaatplafonds in het kader van de energieprestatie normering’. De onderhavige publicatie ‘Optimale klimaatplafonds’ vindt mede zijn oorsprong in de vorengenoemde voordracht. De nieuwe interactieve website van VERWOL Klimaatplafonds [1], waarmee architecten, adviseurs, bouwbedrijven en installateurs, klimaatplafonds zelf kunnen ontwerpen en dimensioneren vormt een tweede rede voor dit artikel. Het ontwerpresultaat van de interactieve website is een foto van het gekozen klimaatplafond met bijbehorende bestekteksten, optimale watertemperaturen en investeringsprijzen. Een derde rede voor deze publicatie is de introductie van een tweetal nieuwe klimaatplafonds in Nederland. De eerste innovatie vormt een verlijmde aluminiumkoperactivering met een uitwendige leidingdiameter van niet meer dan 4 mm. Dit ter extensivering van het materiaalgebruik waardoor de Gros Energy Requirement (GER) aanzienlijk wordt gereduceerd. De tweede vernieuwing vormt een serie modulaire klimaatplafonds met extreem verbeterde geluidsisolatie waarden, lopende van minimaal 34 dB tot maximaal 62 dB met behoud van een zeer goede geluidabsorptie waarde van 85 %. Dit artikel behandelt de meest wezenlijke vragen over klimaatplafonds namelijk: ‘Waarom klimaatplafonds?’ en ‘Het ontwerpen van optimale klimaatplafonds!’. In dit artikel wordt ook nog kort de verhoging van het koel- en verwarmingsvermogen van klimaatplafonds door een overgang van vrije convectie naar min of meer gedwongen convectie door een vergroot ventilatievoud genoemd, omdat het mede van belang is voor het correct dimensioneren van de activering. In een volgend artikel zal nader aandacht worden besteed aan de onafhankelijke meetresultaten en theoretische achtergronden van de verbetering van de overlangsgeluidsisolatie met behoud van de absorptiegraad en de vergroting van de koel- en verwarmingsvermogens door het toepassen van adequate luchttoevoerroosters.

Het binnenklimaat in gebouwen wordt door de gebruikers beoordeeld op grond van vier, precies omschreven, prestatiecriteria:
De GEZONDHEID.
Een combinatie van materialen met een geringe, zo mogelijk geen enkele emissie van (toxische) stoffen en een gewaarborgde toevoer van voldoende verse buitenlucht leidt tot een geringe verontreiniging van de binnenlucht in de kunstmatige leefzone zodat een optimale ‘gezondheidsprestatie resulteert.
De THERMISCHE BEHAAGLIJKHEID.
De mens voelt zich thermisch comfortabel indien zijn lichaam in een stationaire warmtebalans met de omgeving verkeert. Zodoende moet de warmtevraag van de leefzone gelijk zijn aan het warmte aanbod aan diezelfde leefzone. Het installeren van extra verwarming en koelvermogen zal niet leiden tot thermische behaaglijkheid maar eerder tot instabiel regelgedrag en comfortklachten. Een correcte vermogensbalans van de leefzone is minimaal noodzakelijk voor thermische behaaglijkheid.
De VISUELE TAAK.
Het binnenmilieu moet een, op de visuele taak afgestemde verlichting bezitten. Een woning zal wellicht meer van sfeerverlichting voorzien zijn dan een stofarme ruimte, die wordt verlicht door hoge Luxniveaus.
Tot slot de AKOESTISCHE TAAK.
Ruimten moeten voldoende geluidabsorptie en een goede geluidsisolatie bezitten om als akoestisch prettig te worden gekwalificeerd. De vraag is dus; kunnen klimaatplafonds beter invulling geven aan de vier genoemde prestatiecriteria dan andere klimatiseringsconcepten?

Auteur: ir. H. Schmitz, VERWOL Klimaatplafonds BV, Directeur
Lees meer in de PDF