Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Expertgroep Sanitaire Technieken (ST) is een actieve groep binnen TVVL. Marktontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving vormen de basis van voorstudies die deze groep uitvoert. Beoogd wordt te stimuleren dat de resultaten hiervan worden verwerkt in normen en voorschriften, waarmee de praktijk vervolgens goed en eenduidig aan de slag kan gaan. Dit artikel beschrijft de actuele relevante ontwikkelingen waarmee de TVVL Expertgroep ST zich vooral bezighoudt, aangevuld met enkele andere ontwikkelen. 

De Verenigde Naties roept haar lidstaten op om tijdens de jaarlijks georganiseerde Wereldwaterdag, die dit jaar plaatsvindt op 22 maart, de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken. De TVVL Expertgroep ST heeft hier gehoor aan gegeven door het schrijven van een notitie in het kader van het thema de samenhang tussen water en energie. Beschreven is de manier waarop de mondiale waterproblematiek de inwoners van Nederland raakt. Niet alleen in de strijd met het wassende water maar ook op het gebied van (schoon) drinkwater. De huidige Nederlandse productie en distributie van drinkwater, de drinkwaterkwaliteit en de samenhang met water en energie op gebouwniveau komen aan de orde. Er worden aanbevelingen gedaan om bij te dragen aan de vermindering van de mondiale waterproblematiek. De meest eenvoudige is een bewust douchegedrag van de consument. Een kleine actie met grote effecten. Een toiletspoeling kleiner dan 6 liter kan een optie, mits dit in de bouwpraktijk te realiseren is en het geen (grote) nadelige effecten voor de gezondheid oplevert.

Auteur(s): E. (Eric) van der Blom, voorzitter Expertgroep Sanitaire technieken

Lees meer in de PDF