Terug naar de kennisbank

Ontwikkelingen op het gebied van thermisch beheer

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In de meeste situaties goed uitvoerbaar

De uitvoering van het thermisch beheer in het kader van legionellapreventie stuitte in het begin op nogal wat problemen. Verbrandingsrisico’s, hoge water- en energierekeningen en de hoge personeelskosten voor het uitvoeren van tijdrovende beheersmaatregelen vormden de basis voor onvrede bij beheerders en gebouweigenaren. De ontwikkelingen in de laatste jaren hebben ertoe geleid dat het thermisch beheer tegenwoordig in de meeste situaties zonder problemen goed uitvoerbaar is.

I n grote lijnen komt thermisch beheer neer op: houd koudwatertemperaturen onder 25 °C en warmwatertemperaturen boven 60 °C en zorg daarnaast voor voldoende verversing. In het kader van beheer dienen hierbij beheersmaatregelen zoals temperatuurmetingen, regelmatig gebruik (bijvoorbeeld eens per week) en, afhankelijk van de situatie, periodieke preventieve thermische desinfectie te worden uitgevoerd, geregistreerd, geanalyseerd en gearchiveerd.

Auteur: ing. R.H. Doldersum*

Lees meer in de PDF