Terug naar de kennisbank

Ontwikkelingen in energiebesparing en duurzaamheid

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Bij duurzaamheid is het ook eens goed om stil te staan bij een van de pioniers op dit gebied: Jón Kristinsson. Jón Kristinsson is vorig jaar december benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij het 40-jarig bestaan van zijn architectenen ingenieursbureau. Bij die gelegenheid werd de volgende rede uitgesproken die voor vele van ons weer tot inspiratie kan dienen, waarvan de essentie nu wordt weergegeven.

Soms is het eens goed om in gedachten terug in de tijd tot je jeugd, naar de bronnen van inspi ratie,‘de toekomst was gisteren’ en weer te eindigen in het nu. Het terugdenken vanuit ons verleden naar de komende tijd, het toekomstige verleden van onze kleinkinderen. Wat willen ze dat we nu doen? De hoofdrolspeler in het verhaal, de ZON, bevindt zich op een afstand van 149 miljoen kilometer. De enige duurzame, drijvende kracht als energiebron blijft echter de zon. Als alle fossiele olie, aardgas, uranium en winbare kolen op zijn, dan blijft de zon ons nageslacht op aarde nog 4.5 miljard jaren voorzien van energie.

Auteur: prof. ir. J. Kristinsson, TU Delft, emeritus hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de Faculteit Bouwkunde
Lees meer in de PDF