Terug naar de kennisbank

Nieuwe regelgeving voor Gebouw Automatisering- en - Controlesystemen (GACS) – Plichten en kansen voor de utiliteitsbouw

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Utiliteitsgebouwen zorgen voor een aanzienlijk deel van het energieverbruik in de gebouwde omgeving in Nederland. Er is een flink potentieel om hun energieprestaties te verbeteren, onder andere door meer inzicht in het energieverbruik, valorisatie van deze data voor maatregelen in investeringen, en een betere datagestuurde optimalisatie van het energiebeheer in gebouwen. Deze kansen worden ook onderkend door de Europese Commissie, die met de Europese Energy Performance of Buildings Directive versie III een keuringsverplichting heeft ingevoerd waarbij systeemeisen worden voorgeschreven voor de verbetering van de energieprestatie van technische gebouwsystemen. Deze keuringsverplichting vervalt zodra het gebouw over een gecertificeerd Gebouwautomatiserings- en Controle-Systeem (GACS) beschikt.

Dit artikel beschrijft de stand van zaken rond GACS, introduceert de belangrijkste kennisvragen bij gebouwbeheerders en hun praktijkpartners in gebouwbeheer, en gaat in op de verplichtingen en kansen rond de nieuwe regelgeving. Dit was de basis voor een onderzoeksvoorstel dat de Hogeschool van Amsterdam, TVVL, Techniek Nederland samen met mkb-partners heeft ingediend in de RAAK-mkb regeling van Regieorgaan SIA.

TVVL Magazine Nr. 6 2023