Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Nederlandse regelgeving stelt allerlei regels op om de veiligheid van personen in gebouwen te waarborgen. In de praktijk is  het geheel van Nederlandse regelgeving over brandveiligheid niet  zo gemakkelijk te interpreteren. Dat ondervinden de adviseurs  en installateurs die hier regelmatig mee te maken krijgen. Bij het  plaatsen van een brandwerende doorvoering is het belangrijk na  te gaan welke brandwerendheid een product precies bezit. Het  bouwbesluit samengevat “de vereiste weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag mag niet nadelig worden benvloed “. Waar  moet je op letten bij de keuze van brandwerende doorvoering.

Op het gebied van de brand veiligheid worden er steeds  strengere eisen gesteld aan  brandvertraging, certificering, aansturing en sluiting van brandwerende  deuren. Aan de hand van de brandtest  door een Europees geaccrediteerd  laboratorium wordt de brandwerendheid van een doorvoering aangetoond.  De eisen waaraan het product dient te  voldoen zijn bepaald in de zogenaamde NEN / EN normen. De normen in  Aansturing normen – heden en toekomst NEN 6068   NEN 6069  kader 1 zijn van belang. NEN 6068 EN NEN 6069 Het stroomschema in kader 2 laat zien  in welke normen de bepalingsmethode  van de brandwerendheid is opgenomen voor onder andere ventilatiekanalen en op welke wijze deze normen  vanuit het Bouwbesluit worden  aangestuurd.

Auteur(s): M.F.H. Maerevoet, A.P. van Holtenen mw. ir. R.J. Boot-Dijkhuis

Lees meer in de PDF