Terug naar de kennisbank

Natuurlijke toevoer van ventilatielucht in onderwijsruimten

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Aandacht voor tochtrisico 
 

Voor ventilatiesystemen met een natuurlijke toevoer van ventilatielucht vormt het optreden van tocht vaak een aanleiding voor de gebruikers om de ventilatievoorzieningen te sluiten. Een verminderde luchttoevoer is het gevolg, hetgeen kan resulteren in een ontoereikende luchtkwaliteit. In 2012 zijn de wettelijke eisen voor de minimaal vereiste ventilatiehoeveelheid voor onderwijsruimten verhoogd. De hogere ventilatiehoeveelheid kan resulteren in een toename van het tochtrisico. Kunnen scholen nu alleen nog maar geheel mechanische geventileerde worden? Een praktijkvoorbeeld laat zien dat ook met een natuurlijke toevoer van ventilatielucht aan de comforteisen kan worden 
voldaan.

De luchtverversing van scholen staat de laatste  jaren volop in de belangstelling. Op basis van  verschillende onderzoeken is duidelijk gewor den dat de ventilatie in onderwijsruimten vaak  tekortschiet. In 2008 heeft bouwfysisch advi seur LBP|Sight in opdracht van de rijksover heid een landelijk onderzoek verricht naar de  kwaliteit van het binnenmilieu (luchtkwaliteit,  geluid en klimaat) in 120 klaslokalen van 60  basisscholen. Uit dit onderzoek is gebleken dat  het binnenmilieu in basisscholen op onder delen te wensen over laat. Een onvoldoende  luchtkwaliteit gedurende het stookseizoen  vormde één van de geconstateerde knelpun ten. Onvoldoende ventilatie blijkt de hoofd oorzaak te zijn en wordt zowel door gedrag als  techniek veroorzaakt. In leslokalen met een  geheel natuurlijke ventilatie blijkt de ventilatie  met name tekort te schieten door een onvol doende gebruik van de ventilatievoorzieningen  (gedrag). Redenen zijn het tegengaan van  tocht en koudeklachten en het weren van  buitengeluid.

Auteur(s): Ir. H. (Henk) Versteeg

Lees meer in de PDF