Terug naar de kennisbank

Mogelijkheden van natuurlijke of hybride ventilatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wanneer is natuurlijke ventilatie zinvol en wanneer niet? Waarom zijn we in veel gevallen overgegaan naar volledig mechanisch geventileerde gebouwen? Hoeveel ventilatie is eigenlijk nodig? Dit soort vragen zijn niet zo eenvoudig en eenduidig te beantwoorden.

De voorkeur voor natuurlijke of mechanische ventilatie heeft te maken met wisselende opvattingen, toenemende kennis en inzichten, en daarnaast met veranderend gebruik. Verwachtingen over en kennis van luchtkwaliteit, het comfort en het energiegebruik zijn in de loop van de tijd gewijzigd. Ook spelen andere ontwikkelingen een rol:commercile argumenten. Comfort is een product geworden dat moet worden geleverd. Ook de Deense klimaatonderzoeker Fanger is dat zo gaan benoemen. Nieuwe inzichten gaan uit van een andere benadering van comfort. Thermisch comfort is geen product dat aan gebouwgebruikers wordt geleverd, maar een doel dat gebruikers nastreven, als het gebouw hiervoor de mogelijkheden biedt;   architectonische ontwikkelingen.

Auteur(s): Dr.ir. P.J.W. (Peter) van den Engel, Deerns Nederland en TU Delft, en ing. S.R. (Stanley) Kurvers, TU Delft

Lees meer in de PDF