Terug naar de kennisbank

Lessen uit bouwkundige schades met zonne-energie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De toepassing van zonne-energie aan gebouwen heeft sinds de jaren ’90 een sterke opmars doorgemaakt. Deze groei is niet altijd zonder slag of stoot gegaan en uit deze ervaringen zijn veel lessen geleerd. Deze bijdrage gaat in op lessen die zijn geleerd uit constructieve schades en geeft aanbevelingen voor leveranciers en installateurs om deze schades zoveel mogelijk te voorkomen.

Zonne-energiesystemen kunnen op verschillende manieren op of aan gebouwen worden geplaatst. Grofweg kunnen deze systemen in drie groepen worden onderverdeeld: op de gebouwschil, onderdeel van de gebouwschil of integraal onderdeel van de gebouwschil.

Auteurs: dr.ir. C.P.W. Geurts  en ir. W.A. Borsboom, TNO Bouw en Ondergrond
Lees meer in de PDF