Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Geslaagd masterproject aan TU/e

In 2000 is TVVL, in samenwerking met BNA en de TU Delft, gestart met het project Integraal ontwerpen.  Er is gekeken naar de meerwaarde van het toepassen van methodisch ontwerpen bij het conceptuele ontwerpproces in de gebouwde omgeving. Het betreft een ontwerpmethode van Van den Kroonenberg [1]. Er volgde een ontwerpwedstrijd Integraal ontwerpen aan de TU Delft en TU/e [2], in het kader van de multidisciplinaire/integrale benadering van het onderwijs. Dit heeft in 2005 een vervolg gekregen in het onderwijs aan de TU Eindhoven [3,4]. Met name het ontwikkelde concept van multidisciplinaire, conceptuele ontwerpworkshops werd overgenomen [5].

De Faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven stelt zich als doel om studenten te leren duurzame, gezonde en comfortabele gebouwen te ontwerpen. Helaas is de huidige praktijk weerbarstig en het samenspel tussen gebouw en installaties vaak verre van optimaal. Dit resulteert in een hoog energiegebruik en veel klachten. De unit Building Physics and Systems onderzoekt de fysische samenhang tussen gebouw en installaties. Opgedane inzichten worden ingebracht in het onderwijs. Belangrijk is de integrale benadering van het ontwerpproces om de kennis van de verschillende disciplines optimaal te benutten. Bij integraal ontwerpen is de koppeling tussen theorie en praktijk van groot belang. Daarom wordt op de TU/e niet alleen ontwerpmethodologie gedoceerd maar gaan de studenten er ook zelf mee aan de slag. Een voorbeeld is het masterproject Integraal ontwerpen, kortweg MIO. Masterstudenten van verschillende disciplines moeten . in een projectteam een duurzaam gebouw ontwerpen. De projectteams bestaan uit vier of vijf studenten van de verschillende masterrichtingen binnen de faculteit Bouwkunde:   Building Services, BS Installatietechnologie);  Building Physics, BP (Bouwfysica);  Building Technology, BT (Bouwtechniek);  Structural Design, SD (constructies);  Architecture, A (architectuur).

Auteur(s): Prof.ir. W. (Wim) Zeiler, MSc. D. (Duncan) Harkness, prof.ir. E. (Elphi) Nelissen, dr.ir. M.A. (Rinus) van Houten, ir. T. (Tom) Veeger, ir. R. (Rijk) Blok en ir. G. (Guus) Timmermans, TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde

Lees meer in de PDF