Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Hoewel dit artikel te denken zal geven, moet worden benadrukt  dat LED-verlichting een enorm potentieel heeft. Maar momenteel blijkt uit diverse praktijkmetingen dat veel van de toegepaste  LED-lampen in de gebouwde omgeving veel betere kwaliteiten  worden toegedicht dan dat ze werkelijk waar maken. Om de  vraag; LED-verlichting al groen genoeg? goed te kunnen beantwoorden moet men zich vooral niet blindstaren op enkele door  de fabrikanten gegeven eigenschappen van de LED-producten.  Door middel van een integrale benadering van alle relevante  eigenschappen en invalshoeken van LED-verlichting is gepoogd  een beeld te schetsen van de werkelijkheid. Helaas zal men na  het lezen van dit artikel moeten concluderen dat niet alles al zo  groen is rond de huidige LED-verlichting als sommige fabrikanten ons willen doen geloven. Net als bij iedere innovatie dient ook  dus een kader te worden gehanteerd om de vooren nadelen op  een rij te zetten om vervolgens gericht te kunnen werken aan nog  betere producten.

LED-technologie wordt de laatste  jaren al succesvol toegepast  in allerlei indicatie toepas singen, zoals waarschuwingslampjes,  stoplichten, auto/audio en videotechniek. Deze toepassingen hebben een  indicatief karakter, ze signaleren iets  of ze lichten op. Dit artikel gaat in op  de relevante beoordelingsfactoren voor  verlichtingstoepassing van LED-technologie, als mogelijk alternatief voor  algemene (binnen)verlichting. Tegenwoordig worden deze LED-producten  voor verlichting, in het huidige streven  om de energiebesparingsdoelstellingen  te realiseren, sterk gepromoot.

Auteur(s): ng. E. Horstman

Lees meer in de PDF