Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel beschrijft de rol van het Housing Society Elderly Resources Centre (ERC) op het vlak van langer thuis wonen in Hong Kong. Deze organisatie houdt zich bezig met de integratie van wonen en diensten voor ouderen. Het ERC hanteert een multidisciplinaire benadering door professionals met een achtergrond in gezondheidszorg, woningontwerp en vastgoedbeheer te laten samenwerken op het vlak van langer thuis wonen van ouderen. De werkterreinen omvatten: tentoonstellingen en thematische programmas, onderwijs en training, programmas voor ouderenzorg, intergenerationele programmas, onderzoeksprogrammas en ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal. Aan bod komen de diensten van het ERC en de invloed van het centrum of de gemeenschap.

Hong Kong is een zogenaamde Special Administration Region (SAR) van de Volksrepubliek China. Meer dan 95% van de ruim 7 miljoen inwoners van Hong Kong is van Chinese afkomst. De gemiddelde levensverwachting van de inwoners van Hong Kong is 82,6 jaar: 79.5 jaar voor mannen en 85,6 jaar voor vrouwen. Hong Kong is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. De oppervlakte van Hong Kong bedraagt zon 1.104 km2, waarmee de gemiddelde bevolkingsdichtheid ruim 6.200 personen/km2 bedraagt. Dit vindt zijn weerslag in de grootte van de woningen.Ook Hong Kong merkt de effecten van de vergrijzing. De regering van Hong Kong schat dat voor het jaar 2013 er zon 7.385.400 bewoners zijn, waarvan er 1.428.800 ouder zijn dan 60 jaar. Hiervan zijn er in 2013 naar schatting 684.500 ouder dan 70 jaar. Schattingen voor het jaar 2030 laten zien dat er maar liefst 8 miljoen inwoners zullen zijn en dat de populatie 60+ers maar liefst 2.677.600 zal bedragen. De demografische veranderingen gaan gepaard met andere wensen op het vlak van wonen, gezondheidszorg en allerlei ondersteundende diensten in de woonomgeving.Langer thuis wonen is een speerpunt van de regering van Hong Kong. In het afgelopen decennium heeft de regering het beleid rond ouderen rond dit thema vormgegeven. Dit hield in dat er middelen beschikbaar kwamen om ouderen langer thuis te laten wonen. Sinds 2001 worden nietgouvernmentele instellingen gesubsidieerd door de regering van Hong Kong om zorgdiensten te bieden aan zelfstandig wonende ouderen die te maken hebben met een matige of ernstige mate van beperkingen. Deze diensten gaat door onder de naam Enhanced Home & Community Care (EHCC) en Integrated Home Care (IHC). Deze diensten waren niet beschikbaar voor gezonde ouderen. In 2005 ontving slechts 1,9% van alle ouderen (19.600 personen) n van deze twee diensten, terwijl meer dan 90% van hen (978.559 personen) thuis woont zonder gebruikmaking van speciale diensten. Dit komt feitelijk neer op een dienstenkloof voor gezonde thuiswonende ouderen, terwijl ook zij te maken hebben met mogelijke gebreken die voortkomen uit het verouderingsproces.

Auteur(s): Mr. Pan-Ching Sze, Service Coordinator, mr. Ka-Yu Kenneth AuYeung, Manager, ms. Ka-Pik Catherine Wan, Senior Manager, dr. Moon-Wah Cheung, General Manager; Hong Kong Housing Society Elderly Resources Centre, Hong Kong

Lees meer in de PDF