Terug naar de kennisbank

Lagedruk-watermistsprinklersysteem in opmars

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een watermistsysteem splitst waterdruppels op in ontelbare microwaterdruppels, waardoor het oppervlak van de druppels ongeveer honderd keer zo groot wordt. De omvang van de microdruppels hangt af van de waterdruk op het systeem. Watermistsystemen werken zowel bij lage, midden- als hoge druk. Hoe hoger de druk, hoe kleiner de waterdruppels, des te groter het koelende oppervlak van de druppels. Hoewel watermistsystemen hun effectiviteit in brandsituaties al sinds decennia hebben bewezen, met name bij industriële processen en in de maritieme sector, hebben nieuwe ontwikkelingen het mogelijk gemaakt lagedrukwatermistbrandblussysteem toe te passen als alternatief voor de traditionele sprinklerinstallatie.

Waar een traditioneel sprinklersysteem werkt met druppels groter dan 1 mm doorsnede, gebruikt het lagedruk-watermistsysteem slechts een fractie daarvan. De waterdruppels worden verkleind naar een grootte van 250 tot 300 µm. De mistdruppel is vanwege zijn omvang in staat snel warmte te onttrekken uit de brand en zuurstof te verdringen door middel van stoomvorming. Hierdoor wordt de brand snel en effectief bestreden. Het zeer snel koelende effect zorgt bij snel oplopende temperatuur van een brand voor optimale bescherming van mensen en materialen. Een lagedruk-watermistsysteem is een actief systeem dat in werking treedt bij een temperatuur van 68 °C. Alleen de sproeiers die zich in de nabijheid van de brand bevinden en een temperatuur van 68°C bereiken, worden geactiveerd. De overige sproeiers blijven gesloten. De brand wordt hierdoor beheersbaar gemaakt. Er is sprake van een beveiliging bij de bron, actief en 24 uur per dag.

Auteur: Y. (Yvette) Geerts, Minimax Brandbeveiliging.

Lees meer in de PDF