Terug naar de kennisbank

Kwaliteitsborging collectieve leiding- waterinstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties hebben op basis van de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit een zorgplicht voor de deugdelijkheid van het leidingwater dat zij aan derden beschikbaar stellen. Hoe kan de eigenaar er voor zorgen dat de kwaliteit van de installatie, het beheer en het leidingwater voldoende is geborgd? 

In de Waterleidingwet staat dat de eigenaar van een collectief leidingnet ervoor zorg draagt, dat het ontwerp van het leidingnet, de daarin toe te passen materialen en de staat van het leidingnet zodanig zijn dat deze geen omstandigheid opleveren die de deugdelijkheid van het leidingwater aantasten.  Artikel 4, lid 1, van het Waterleidingbesluit luidt: Leidingwater dat de eigenaar aan derden ter beschikking stelt, bevat geen micro-organismen, parasieten of stoffen in aantallen per volume-eenheid of concentraties die nadelige gevolgen voor de volksgezondheid kunnen hebben. Hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit bevat voor een bepaalde groep van eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties regels voor preventie van een speciek micro-organisme, de Legionellabacterie. 

Auteur(s): Will Scheffer

Lees meer in de PDF