Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Conform SWKI 99-3 en VDI 2167

Op basis van de sinds de laatste jaren ontwikkelde OK-concepten met grote inblaasplafonds en een afgebakend, gespeciceerd operatiegebied, zijn enige verbeteringen doorgevoerd op het terrein van luchtbeheersing en infectiepreventie. Deze nieuwe ontwikkeling biedt in de praktijk een nog betere bescherming aan het wondgebied, het steriel aangeklede operatieteam en vooral de steriele instrumententafels. Ten opzichte van de huidige stand van de techniek zijn deze concepten niet alleen energetisch verbeterd, maar is tevens het gehele luchtstromingproel geoptimaliseerd.  Als aanzet tot deze verbetering diende de in 2003 nieuw gepubliceerde Zwitserse richtlijn voor de OK, de SR 99/3 [1]. Deze Zwitserse richtlijn is door de VDI in Duitsland als ontwerptekst vrijwel letterlijk overgenomen (Entwurf VDI 2167) en vormt tevens de basis voor het ontwerp van een Europese richtlijn [2].

In  de  genoemde  richtlijnen wordt voor het eerst de gehele OK als totaalconcept voor de beoordeling van de luchtkwaliteit binnen de ruimte genoemd. Als beoordelingsinstrument voor de beschermingsklasse van de OK wordt  een  gedenieerde  meetopstelling beschreven. Op grond van de variaties in de meetresultaten is het nu mogelijk om uitspraken te rechtvaardigen over verschillende uitvoeringsvormen en inrichtingen, en hun  invloed  op  de  laminaire luchtstroming binnen het operatiegebied.

Auteur(s): ing. S. Schinkel en ing. P. van den Wildenberg

Lees meer in de PDF