Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

simulaties en praktijkexperiment

Dry coolers zijn uitermate functioneel voor het koelen van diverse processen of installaties. Vanuit een esthetisch oogpunt beschouwd, zijn ze meestal niet de gewenste kroon op het werk van de architect. Dry coolers worden daarom vaak afgeschermd door een opstaande dakrand of visueel afgeschermd door een hoger gebouwdeel. En dan is het maar de vraag of het systeem nog werkt. Kortsluiting in de luchtcirculatie kan de capaciteit aanzienlijk beperken. Met behulp van CFD-simulaties is het mogelijk kortsluiting nader te onderzoeken en oplossingen te ontwikkelen. Dit artikel geeft een tweetal voorbeelden van CFD-simulaties voor dry coolers. De resultaten worden tevens vergeleken met een praktijkexperiment.

In documentatie van dry coolers worden aanbevelingen gedaan voor de opstelling van dry coolers. De koelers dienen zodanig te worden opgesteld dat aan de volgende criteria wordt voldaan [1]. 1.Voldoende vrije ruimte aan de luchtinlaatzijde van de koeler. Minimaal rondom de koeler 1 meter vrije ruimte. 2. Luchtuitblaaszijde vrij van belem meringen. 3.Geen kortsluiting in de luchtcirculatie. In de praktijk is gebleken dat het in acht nemen van alleen de eerste twee richtlijnen onvoldoende is. De vraag is hoe er invulling aan de derde richtlijn kan worden gegeven. Naast het achteraf uitvoeren van temperatuurmetingen en rookproeven is het mogelijk om vooraf met behulp van Computational Fluid Dynamics systemen met dry coolers door te rekenen. Dit biedt perspectieven voor het ontwerptraject. DWA installatie- en energieadvies heeft CFD-berekeningen voor deze toepassing verder tot ontwikkeling gebracht. Dit artikel geeft een tweetal voorbeelden van stromingssimulaties voor dry coolers met Computational Fluid Dynamics. In het eerste deel worden rookproeven en praktijkmetingen vergeleken met de resultaten van de computersimulaties. Het betreft dry coolers op een pier van Luchthaven Schiphol.

Auteur(s): dr.ir. C.J. Wisse

Lees meer in de PDF