Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Legionellapreventie: Het is en blijft een heet hangijzer. Recent besloot het kabinet om onder bepaalde voorwaarden de toepassing van koper-zilverionisatie hiervoor toe te staan. Goed nieuws, want deze methode is een effectieve legionellabestrijder gebleken. 

Sinds het drama op de West-Friese Flora in Bovenkarspel is legionella een bekende en gevreesde bac terie. Gelukkig is deze te bestrijden. Maar hoe? Er zijn hiervoor een aantal preventiesystemen in omloop. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met heet water, de toevoeging van chemicalin, uvstraling of ultraltratie. Bij complexere situaties biedt koper-zilverionisatie een goed alternatief. Alleen werd het nog maar zelden toegestaan. Alleen met een onthefng van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB) mocht een installatie worden geplaatst. Nu is het echter mogelijk om koper-zilverionisatie te gaan gebruiken binnen de risicogroep1. Dat zijn plekken waar een hoog risico op besmetting is en/of waar fysiek zwakkeren (denk aan zieken en ouderen) aanwezig zijn. Deze locaties zijn onder meer zieken- en verzorgingshuizen, gevangenissen, hotels en saunas.  Dat betekent nog niet dat op al deze locaties koper-zilverionisatie direct wordt toegestaan. VROM gaat er van uit dat bij nieuwbouw de collectieve leidingwaterinstallatie zodanig wordt aangelegd dat thermisch beheer goed mogelijk is. Maar VROM onderkent ook dat dit bij bestaande bouw niet of slechts beperkt mogelijk is. Daarbij spelen niet alleen technische, maar ook nancile omstandigheden dikwijls een rol. De toepassing van een alternatieve preventietechniek kan dan een oplossing zijn. VROM heeft een ladder gemaakt waarmee men bovenaan begint en die alleen wordt afgedaald als de eigenaar kan aantonen dat de betreffende beheerstechniek in de specieke situatie niet toepasbaar was of onvoldoende effectief bleek te zijn. Dat aantonen moet gebeuren aan het waterleidingbedrijf (bij controle) of aan de VROM-inspectie (bij toezicht). Eerst moeten de traditionele methoden, zoals thermische desinfectie en fysische technieken, worden geprobeerd. Als dat niet blijkt te werken, komt elektrochemisch beheer pas in aanmerking, legt ATECA-directeur Mark Engelenburg uit. Zijn bedrijf plaatst al ruim vijf jaar het zelf ontwikkelde ICA-systeem, dat gebruik maakt van koper-zilverionisatie. GOEDGEKEURD  VROM heeft de methode voor de komende drie jaar toegelaten. Een belangrijke stap voor de erkenning van koperzilverionisatie. Bedrijven die de installaties plaatsen moeten bij het CTB goedkeuring aanvragen voor hun preventiesysteem. ATECA is n van de bedrijven die dat op dit moment heeft gedaan. De overheid ziet dus ook in dat de koper-zilverionisatie een probate middel is ter voorkoming van legionella. Maar is het systeem cht zon uitkomst, en hoe werkt het eigenlijk? Engelenburg: Dat de methode functioneert is wel bewezen en door Kiwa bevestigd.

Auteur(s): M. Engelenburg

Lees meer in de PDF