Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Installatiegeluid in frisse scholen

Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht. In meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is het in de zomer te warm. De in 2009 verschenen ISSO publicatie 89 formuleert eisen en geeft oplossingen om tot verbetering te komen. De praktijk leert echter dat een deel van de voorgestelde mechanische ventilatiesystemen overmatige geluidsniveaus en geluidhinder realiseren.

EISEN ISSO publicatie 89 geeft prestatieeisen voor het thermische binnenklimaat, de luchtkwaliteit en het geluid. Naar aanleiding van de subsidieregeling voor scholen is daar het onderwerp energiebesparing bij gekomen. De markt legt de meeste nadruk op de luchtkwaliteit en te bereiken energiebesparing. Het geluid blijkt vaak het ondergeschoven kindje.Voor alle prestatieeisen, waaronder geluid, maakt ISSO publicatie 89 onderscheid in drie klassen, te weten klasse A, B en C. Klasse A komt overeen met een hoog verwachtingspatroon bij de gebouwgebruikers, klasse B met een gemiddeld en klasse C met een matig verwachtingspatroon. In tabel 1 zijn de eisen aan het installatiegeluidsniveau weergegeven naast de eisen aan de minimale ventilatiecapaciteit en de maximale CO2concentratie. Op het moment van schrijven gelden er geen wettelijke eisen voor het geluidsniveau in leslokalen als gevolg van de installaties. Het voornemen van VROM is echter om een geluidsniveaueis van maximaal 35 dB(A) (klasse C volgens tabel 1) op te nemen in het Bouwbesluit. In de praktijk blijkt een installatiegeluidsniveau van 35 dB(A) bij een bezet lokaal (circa 25 personen) wel hoorbaar maar voldoende laag om hinder te voorkomen, mits het geluid een ruisachtig karakter heeft. Bij een hoger geluids niveau of een geluid dat sterk laag frequent of tonaal van karakter is, kan het gevolg zijn dat de gebruiker de installatie op een lager debiet instelt of in het geheel uitschakelt, waardoor de luchtkwaliteit in het gedrang komt.

Auteur(s): Ing. J.H.N. (Jan) Buijs en W. (Wietse) Koornneef, Peutz bv Zoetermeer

Lees meer in de PDF