Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dichten kloof tussen mogelijkheden technologie en zorgontvangers

De rol van technologie in de langdurige zorg (ouderenzorg, verpleeghuiszorg) neemt toe. Naast conventionele hulpmiddelen als  hooglaagbedden en rolstoelen, zijn er ook andere relevante vernieuwingen binnen de robotica (zoals elektronische gezelschapsdieren), bruinen witgoedsector en op het gebied van overige  technologische huisraad. Ook het belang van installaties in de zorg  neemt toe. Men kan denken aan het Nationaal Hitteplan waarin  werktuigbouwkundige installaties een voorname rol spelen bij het  beperken van sterfte bij kwetsbare ouderen door hitte, speciale verlichting in de zorg voor ouderen met dementie, aangepast sanitair  voor ouderen met een mobiliteitsbeperking, maar ook de opkomst  van domotica of huisautomatisering en zorg-op-afstand (telezorg)  in de langdurige zorg. Vanuit het perspectief van de installatiebranche, is er een groeiend marktsegment te vinden binnen de  zorg, en heeft de installateur een alsmaar groeiende ambassadeursfunctie voor de sector naar buiten toe.

Nu de zorg en de installatiewe reld steeds nauwer met elkaar  samenwerken, worden ook  de verschillen tussen elkaars werkwijzen duidelijker. Deze verschillen zijn  soms zo groot of pluriform van aard,  dat men spreekt van een kloof. De  grootte hiervan is betrekkelijk en niet  even groot per technologisch gebied  of technologische oplossing. Beide  groepen zijn ervan doordrongen dat  met elkaar samenwerken essentieel  is met het oog op de toekomst. Men  heeft elkaar ook daadwerkelijk veel te  bieden, getuige recente rapportages  van Prismant [1] en de Raad voor  Gezondheidsonderzoek (RGO) [2].

Auteur(s): ir. J. van Hoof Eur Ing

Lees meer in de PDF