Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als onderdeel van het beleidsplan van de afdeling ST van de TVVL wordt door die afdeling deelgenomen aan het jaarlijkse CIB-W062 symposium. CIB staat voor International Council for Research and Innovation in Building and Construction. Het congres dient om wereldwijd kennis uit te wisselen op het gebied van sanitaire installaties. In september 2005 organiseerde het WTCB in Brussel het symposium. Deelnemers uit verschillende landen presenteerden de resultaten van hun onderzoek. De National Taiwan University of Science and Technology in Taipai doet veel onderzoek naar de stroming in rioleringssystemen. Dit artikel gaat in op een onderzoek naar kans op infectie via rioleringssystemen in gebouwen.

W.G. van der Schee** en W.J.H. Scheffer***  Een rioleringssysteem in een ge bouw heeft uit het oogpunt van gezondheid een belangrijke functie: veilig en hyginisch afvoeren van (huishoudelijk) afvalwater en menselijke uitscheidingsproducten (fecalin en urine). Het transport van het afvalwater evaste afvalstoffen (fecalin) vindt in verreweg de meeste gevallen plaats door middel van de zwaartekracht. Tevens moet worden voorkomen dat lucht met besmette arosolen vanuit de riolering zich verspreiden in de vertrekken. De meest voorkomende barrire tussen de lucht in het rioleringssysteem en de vertrekken zijn de watersloten in de stankafsluiters. Watersloten kunnen lucht doorlaten als ze worden leeg gezogen (onderdruk), open geblazen (overdruk) of als het water is verdampt. Figuur 1 geeft schematisch de verspreiding van infecties via een rioleringssysteem weer. De feces van een patint kunnen een bron van infectie zijn voor andere patinten als het rioleringssysteem niet goed functioneert. De infectie van meerdere mensen ten gevolge van de SARS-uitbraak in Hong Kong richtte de aandacht op de kwaliteit van de rioleringssystemen. STROMING Een lozing in een verzamelleiding van een rioleringssysteem veroorzaakt een complexe stroming in de standleiding: een combinatie van vaste stoffen, vloeistof en lucht. De guren 2 en 3 geven deze stroming weer.  De lozing vindt plaats bij S1 in de hoogst geplaatste wasbak, die is aangesloten op de horizontale verzamelleiding, die weer is aangesloten op de standleiding.

Auteur(s): C.J. Yen. Vertaling en bewerking 

Lees meer in de PDF