Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeheersing, speciek gericht op laagtemperatuursystemen. Dit systeem biedt goede mogelijkheden om duurzame energie toe te passen en te vergroten. Een voorbeeld van een recente ontwikkeling op het gebied van klimaatbeheersing is betonkernactivering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de betonmassa van gebouwen om het gebouw te koelen en te verwarmen. Het beton slaat deze energie op en staat deze gelijkmatig af aan de ruimte. De trage massa beton zorgt echter niet voor individuele regelbaarheid. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de buffercapaciteit van het beton meer dan  voldoende is voor het watervoerend systeem om de ruimte op  goede temperatuur te houden. Het doel van het afstudeeronderzoek is geweest om te bepalen welke mate van comfort wordt bereikt met betonkernactivering [1]. De nadruk van het  onderzoek lag daarbij op het individuele comfort en de invloed die de gebruikers op het systeem hebben.

In een kantoorgebouw met beton kernactivering zijn metingen verricht om meer inzicht te krijgen in de werking van het systeem. Enqutes hebben inzichtelijk gemaakt hoe de gebruikers het binnenklimaat ervaren en hoe ze met het systeem omgaan. Op plekken waar de detaillering juist is uitgevoerd, geeft betonkernactivering in de winter een aangename ruimtetemperatuur (guur 1). In de zomer wordt de binnentemperatuur licht te hoog gewaardeerd, maar de wintersituatie wordt comfortabel geacht.  Er zijn in het gebouw echter verschillende ruimtes waarin gebruikers ern stige klachten hebben.

Auteur(s): mevr. ir. H.M. van Schijndel en prof.ir. W. Zeiler

Lees meer in de PDF