Terug naar de kennisbank

HVAC-branche benut KNX te weinig, omdat e- en w-disciplines niet integreren

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als wereldwijd erkende standaard voor woningen gebouwautomatisering vervult KNX een prominente rol in de installatiemarkt. Veel installateurs en system integrators werken al regelmatig met dit fabrikantonafhankelijke automatiseringsprotocol. Toch blijft het gebruik van KNX in de HVAC-branche achter: installateurs
en system integrators die in deze tak actief zijn, kiezen nog vaak voor andere protocollen. Wat zijn precies de obstakels in de HVAC-wereld om voor KNX te kiezen?

Een belangrijke reden dat KNX nog weinig wordt gebruikt bij de toepassing van HVAC producten is de relatieve onbekendheid van het protocol bij de ontwerpers en installateurs binnen deze discipline. Daarnaast is de zeer matige en langzaam vorderende integratie tussen de E- en W-disciplines een ander obstakel. Dit
blijkt allemaal uit een serie interviews die KNX Nederland in de afgelopen periode afnam met specialisten uit de HVAC-wereld. “Als de HVAC ontwerpers
het systeem al kennen, zien ze het vooral als een systeem voor de E-installateur”, vat Steve Quint zijn opvatting samen. “Het is in de HVAC-sector niet duidelijk waarom ze KNX zouden moeten overwegen”, vervolgt de projectleider bij IHCS033. “En het is echt onbegrijpelijk waarom installatiebedrijven nog altijd aparte afdelingen voor de elektrotechniek en werktuigbouwkunde in stand houden. De klanten hebben er in elk geval geen voordeel van”, zegt Koen van de Donk van Hevac Controls.

Lees meer in de PDF