Terug naar de kennisbank

‘‘Het wordt beter met data, maar vooralsnog doen we het zonder data”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Als één ding duidelijk is geworden, dan is het dat de klimaatverandering eerder sneller gaat dan langzamer. Uit het eind vorig jaar gelanceerde 6e synthese-rapport van het IPCC blijkt dat we in vrijwel alle scenario’s de 1,5 graden opwarming tussen 2030 en 2035 gaan bereiken. Dat is tien jaar eerder dan verwacht in het vorige 5e syntheserapport van het IPCC uit 2014. Desondanks is het nog steeds mogelijk de opwarming aan het einde van de eeuw tot 1,5 graden te beperken met hooguit een beperkte overschrijding, zo blijkt uit datzelfde rapport van het IPCC.

De gebouwde omgeving heeft daarin een belangrijke rol, want gebouwen lenen zich ervoor om met aanpassingen minder energie te verbruiken. Daarnaast is overstappen op lokale, duurzaam opgewekte energie technisch goed mogelijk. En laten we nog een belangrijk aspect niet vergeten: dankzij het steeds beter gebruik van data weten we meer en eerder wat er qua energie nodig is.

Klimaatverandering & Data is dan ook dit jaar, net als in 2023, het jaarthema van TVVL. In dit artikel trappen we het jaar af door aan onze redactieraad 6 stellingen rondom dit onderwerp voor te leggen. Het zijn stellingen die betrekking hebben op de thema’s, zoals we die ook door het jaar heen behandelen in de 6 edities van TVVL Magazine.

TVVL Magazine Nr. 1 2024