Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor sommige mensen is het nog steeds niet aannemelijk dat we te maken hebben met de effecten van ‘Global Warming’, de opwarming van de aarde door voornamelijk de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen. In de media worden voor- en tegenstanders aan het woord gelaten, hierdoor ontstaat een beeld dat er nog veel discussie over dit onderwerp mogelijk is. Bekendst is natuurlijk de film van Al Gore, An Inconvenient truth, maar als antwoord daarop heeft het Engelse Channel 4 de documentaire The Great Global Warming Swindle (TGGWS), ook een wereld tournee door de media gemaakt. Zowel Al Gore als de makers van deze documentaire spelen in op de emoties van het publiek. Op het klimaatportaal, de site van het Platform, Communication on Climate Change (PCCC) worden de beweringen in TGGWS in de context van de kennis over klimaatverandering geplaatst [1]. Daaruit blijkt, zoals onder andere in het recent verschenen vierde Assessment Report van het IPCC te lezen is, dat géén van de in de TGGWS gebruikte argumenten wetenschappelijk correct zijn. De makers van de film hebben argumenten gefabriceerd door bewerking van grafieken en het selectief omgaan met gegevens. Het PCCC is een samenwerkingsverband tussen MNP (Milieu- en Natuurplan bureau), KNMI, NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), WUR (Wageningen Universiteit Research Centrum), Universiteit Utrecht, Energie onderzoek Centrum Nederland en Vrije Universiteit Amsterdam.

Een aantal jaren geleden had de overheid een campagne met de weerman in de hoofdrol om ons te wijzen op de grote schommelingen van het klimaat. Extreem droge perioden zouden worden afgewisseld door perioden met extreme neerslag. Toen moesten we er nog om lachen, maar inmiddels is het werkelijkheid geworden. Denk nog maar eens terug aan het begin van 2007, een extreme droge periode in april/mei gevolgd door een extreme natte periode in juli, zie figuur 2.

Auteur: prof.ir.W Zeiler, TU Eindhoven, Kropman BV, Voorzitter afdeling ET, TVVL
Lees meer in de PDF