Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs) in Nederland krijgen jaarlijks 200 miljard liter afvalwater aangeboden met daarin opgelost 8.7 miljard liter geconcentreerd urine. Urine scheiden bij de bron en apart verwerken is een ontlasting voor RWZIs. Brongerichte verwerking van afvalwater levert een bijdrage aan de inrichting van een duurzame waterketen. Daarnaast kunnen urine en uit urine gewonnen meststoffen nuttig gebruikt worden. Een gescheiden installatie met speciaal ontworpen scheidingsclosets, waterloze urinoirs of waterbesparende urinoirs kan zorgen voor een geconcentreerde opvang van urine.

De huidige afvalwaterketen functioneert goed voor de oorspronkelijke doelen waarvoor de keten is ingericht, namelijk het beschermen van de volksgezondheid en het milieu. Maar eigenlijk is de afvalwaterketen een vreemd systeem. De urine en fecalin verlaten netjes gescheiden het lichaam, terwijl het bij elkaar in n pot terechtkomt. Vervolgens wordt het verdund door spoelwater uit het toilet, huishoudelijk afvalwater in het riool en regenwater. In de rioolzuiveringsinstallaties wordt het vervolgens weer schoongemaakt en worden de afvalstoffen, die het lichaam gescheiden hebben verlaten, weer uit elkaar gehaald. Dit is niet logisch, omslachtig en niet milieuvriendelijk.

Auteur(s): -B. (Barry) Kooistra, Product Manager Woning- & Utiliteitsbouw, Dyka

Lees meer in de PDF