Terug naar de kennisbank

Geïntegreerd en interdisciplinair ontwerpen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Faalkosten komen voor in iedere sector en branche en zijn een natuurlijk onderdeel van het ontwikkelings- en productieproces. In de bouw zijn ze echter standaard opvallend hoog. Momenteel liggen de schattingen op ruim boven de tien procent van de omzet. En vervelend maar waar: een erg groot deel daarvan is terug te voeren op de installatiecomponent.

STIJGENDE FAALKOSTEN
Over het afgelopen decennium zijn de faalkosten in de bouw bovendien alleen maar gestegen. Wellicht zijn gebouwen en installaties door de jaren steeds complexer geworden. Misschien ook is de wet- en regelgeving omvangrijker en gecompliceerder geworden en zijn het ontwerp- en realisatieproces als geheel ingewikkelder geworden; met meer actoren, meer verschillende belangen en verschuivingen in de verhoudingen tussen partijen. Feit is in ieder geval dat de eindproducten vaak van te lage kwaliteit zijn, dat er veel mis gaat tijdens de bouw en dat dit hoge herstelkosten met zich meebrengt. Daarnaast vallen de exploitatiekosten vaak hoger uit dan nodig en de bedoeling is.

Auteur: Drs. J. ( Jeroen) Hendriks

Lees meer in de PDF