Terug naar de kennisbank

Gecombineerd regelen van temperatuur en volumestroom

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Minder stroomverbruik circulatiepompen
 

De aandrijving van circulatiepompen in verwarmings- en koelinstallaties vergt meer dan een kleine hoeveelheid hulpenergie. In verwarmingssystemen bedraagt het stroomverbruik ongeveer drie tot zeven procent van de totale primaire energiebehoefte. In grote koelinstallaties komen de stroomkosten voor pompen vaak zelfs overeen met die voor koudeopwekking. Toerentalgeregelde pompen kunnen een duidelijke besparing opleveren. Maar er zijn meer mogelijkheden. Een regelsysteem kan het samenspel van regelafsluiters en circulatiepompen zo coördineren, dat in het verwarmings- of koelcircuit niet alleen de temperatuur maar ook de volumestroom zich aanpast aan het benodigd vermogen. In alle belastingsituaties draait de pomp dan steeds dichtbij de installatiegrafiek.
 

De verhouding tussen de hydraulische transportenergie en de opgenomen elektrische aandrijfenergie van de pompmotor bepaalt het besparingspotentieel voor het stroomverbruik van pompen. Onderzoek onder adviseurs naar energieefficintie heeft aangetoond dat er veel vraag is naar en behoefte aan deze besparingsmogelijkheid. Gemiddeld 73% van de ondervraagden geeft aan dat de hoge energiekosten en de naar verwachting stijgende energieprijzen de belangrijkste redenen zijn om maatregelen te nemen voor energieefficintie. Bij een groot deel van de 500 ondervraagde ondernemingen bedragen de jaarlijkse energiekosten meer dan 200.000 euro.Deze ondernemingen hebben bijvoorbeeld kantoorgebouwen en productiehallen te verwarmen en te koelen. Met een aandeel van 22% krijgen maatregelen tot efficintieverhoging van de warmtetechniek (verwarmingsinstallaties, warmteterugwinning, waterverwarming) nog meer aandacht dan energiebesparingsmaatregelen voor verlichting (16%) of thermische isolatie (7%). Ook als onderscheid wordt gemaakt in energiesoorten genieten maatregelen om het stroomverbruik te verminderen de voorkeur (met 12% het grootste aandeel volgens de enquête). Een door KSB ontwikkeld regelsysteem BOASystronic (figuur 1) komt aan deze vraag tegemoet. Dit systeem verlaagt het stroomverbruik van pompen in verwarmings en koelinstallaties.
 

Auteur(s): Prof. Dr.-Ing. Alexander Flo√ü, Hochschule Biberach
 

Lees meer in de PDF