Terug naar de kennisbank

Fijnstofreductie in scholen op belaste locaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Blootstelling aan fijnstof leidt tot gezondheidsrisico’s. In dit onderzoek hebben we de effectiviteit van fijnstofreducerende maatregelen onderzocht in een school nabij snelwegen. Hierbij werden het effect van verbeterde filters in de luchtbehandelingskast en van een mobiel HEPA-filter op de (ultra)fijnstofconcentraties onderzocht. Toepassing van betere filters in de LBK had een gunstig effect op (ultra)fijnstofconcentratie in de lokalen: bijna 75% reductie van PM2,5. Het HEPA-filter was niet effectief in onze testsituatie.

TVVL Magazine Nr. 1 2024