Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van Marly Kole

Installaties en geluiddeze twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar in de praktijk wordt er pas laat in het ontwerp of tijdens de realisatie van een gebouw aandacht gegeven aan installatiegeluid. Vaak wordt volstaan met het vastleggen van geluideisen in het installatietechnisch bestek. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen wordt overgelaten aan de installateur; hij moet het in orde krijgen in de uitvoeringsfase. Maar we kennen allemaal voorbeelden uit de praktijk waarbij dat misgaat. Oplossingen achteraf vergen veel inspanning, om het nog maar niet over de kosten te hebben.

Hoe kunnen we het dan beter doen? Vanaf het eerste installatietechnische ontwerp moet er aandacht zijn voor het aspect geluid. Naast geluidbronnen van de installaties zelf, heb je te maken met overspraak via de kanalen, het akoestisch afdichten van doorvoeren en het trilling isolerend opstellen van geluidproducerende apparatuur. Door slim te ontwerpen zijn er weinig aanvullende maatregelen nodig om te voldoen aan akoestische eisen. Zowel het installatietechnische als het bouwkundige ontwerp spelen een rol en er moet dus naar het geheel gekeken worden. 

Auteur(s): Marly Kole

Lees meer in de PDF