Terug naar de kennisbank

Er is behoefte aan een krachtige overheidspartner

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van Titia Siertsema

Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat een reorganisatie op stapel. Daardoor dreigt er minder aandacht en capaciteit beschikbaar te komen voor belangrijke vraagstukken in de gebouwde omgeving, zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en innovatie. Reden voor Uneto-VNI om samen met een groot aantal andere brancheorganisaties aan de bel te trekken. 

De komende jaren staan wij als sector n als maatschappij voor een aantal grote uitdagingen. Ik geef een aantal concrete voorbeelden.

Auteur(s): Titia Siertsema

Lees meer in de PDF