Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Kansen en mogelijkheden

Europa en Nederland hanteren, binnen diverse beleidskaders, een ambitieuze doelstelling voor een energie neutrale gebouwde omgeving. Deze gebruikt circa 35 tot 40% van de totale energievraag. Voor nieuwbouw wordt het streven naar energieneutraliteit op korte termijn in de regelgeving opgenomen. In de bestaande bouw ligt de uitdaging in het realiseren van energie neutrale gebouwen n wijken. De mogelijkheden van vergaande energiereductie tegen aanvaardbare kosten is hier beperkt. Er zal dus ook naar opwekking van duurzame energie op gebouw- en wijkniveau moeten worden gekeken. Dit leidt tot een vernieuwde formulering van de Trias Energetica: allereerst vergaand energie besparen, vervolgens duurzame bronnen inzetten op gebouw- en wijkniveau voor energieopslag en -opwekking, tot slot im- of export van duurzame energie uit de wijk.

Op wijkniveau zijn er kansen voor duurzame opwekking in de vorm van diepe of ondiepe geothermie, zon thermisch, zon pv, wind, biomassa, etc. Daarnaast kan gedacht worden aan energieopslag in de vorm van wko, geothermische energieopslag en, in de toekomst, opslag van elektrische energie in batterijen (bijvoorbeeld van elektrische autos). Ook speelt de uitdaging van het balanceren van energievraag en aanbod; het vraagstuk van de smart grids, zoals de dynamische belasting van netwerken en het matchen van vraag en aanbod. Het krachtenveld op wijkniveau is complex. Er zijn veel stakeholders bij betrokken die, voor een succesvolle energieneutrale wijk, dezelfde kant op moeten willen gaan. Deze stakeholders zijn onder andere de gemeente, de inwoners, netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, investeerders e.d. Het snel inzichtelijke maken van de maatregelen en de gevolgen hiervan voor de stakeholders is nodig om hun besluitvorming te ondersteunen. Het gaat dan om het eenduidig en toegankelijk maken van de veelheid aan informatie. 

Auteur(s): Ir. A. (Aart) de Geus, consultant ArtEnergy

Lees meer in de PDF