Terug naar de kennisbank

Energiebesparing in musea door setpointstrategien

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Veel musea hanteren strenge klimaateisen, resulterend in een hoog energiegebruik, complexe installaties en een fysische belasting op monumentale gebouwen. Dit artikel beschrijft een simulatiestudie naar het energiebesparingspotentieel van verschillende setpointstrategien in een museum in Nederland. Schadefuncties zijn gebruikt voor het bepalen van de risicos voor de collectie en de Adaptieve Temperatuur Grenswaarden-methode is gebruikt om het thermisch comfort te beoordelen. De studie laat zien dat het mogelijk is om in dit museum tegelijkertijd significant energie te besparen, het thermisch comfort te verbeteren en het risico op chemische veroudering te verminderen.

Musea in Nederland besteedden tot in de late jaren tachtig van de vorige eeuw weinig aandacht aan preventief collectiebehoud. Het toenmalige ministerie van Gezondheid en Cultuur lanceerde in 1990 het Deltaplan om een verbeterslag te maken. Er werden belangrijke aspecten gedefinieerd, waaronder de binnenklimaatcondities. Vele musea installeerden complexe installaties om het binnenklimaat beter te conditioneren en zo een veiligere omgeving te scheppen voor de collectie. In het Deltaplan waren geen klimaatrichtlijnen opgenomen. Daarom werden op nationaal niveau nieuwe richtlijnen [1] ontwikkeld en verschillende klimaatklassen omvattende internationale richtlijnen [2] overgenomen.

Auteur(s): Ir. M.P.E. (Marco) Maas*,**, ir. R.P. (Rick) Kramer**, dr.ir. M.H.J. (Marco) Martens**,***, dr.ir. A.W.M. (Jos) van Schijndel**, dr.ir. H.L. (Henk) Schellen***Kuijpers Installaties B.V., **Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services, Technische Universiteit Eindhoven, ***Helicon Conservation Support B.V.

Lees meer in de PDF