Terug naar de kennisbank

Elektrotechnische veiligheid vraagt om objectief keurmerk

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Zelfregulering inspectiemarkt slechts deels gelukt

Het is steeds vaker in het nieuws: 50% van alle branden wordt veroorzaakt door elektrotechnische installaties. per jaar bedraagt de schadelast 450 miljoen en sterven er 150.000 dieren. Reden voor verzekeraars, de politiek, dierenbescherming en LTO Nederland om op zoek te gaan naar mogelijkheden die aan deze situatie een eind kunnen maken. Na de liberalisering van de energiebedrijven is het toezicht op de veiligheid van elektrotechnische installaties sterk afgekalfd. iKeur, een nationaal platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert, wil deze leemte opvullen. 

De wetgeving is helder: nieuwe installaties in gebouwen moeten voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. Bestaande installaties in gebouwen waarin wordt gewerkt, vallen onder de eisen in het Arbobesluit. Maar wie controleert nog of al die laagspanningsinstallaties inderdaad aan deze eisen voldoen? De meeste installaties zijn zwaar verouderd en tegelijkertijd overbelast door de sterke groei van het aantal aangesloten apparaten de laatste jaren.

Auteur(s): S. (Simon) van der Heide, cordinator iKeur

Lees meer in de PDF