Terug naar de kennisbank

Efficiëntie en kostenbesparing door procesbegeleiding

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een toenemend aantal drinkwaterinstallaties wordt jaarlijks afgekeurd en moet vervolgens worden hersteld. Dit is te voorkomen door vanaf de ontwerpfase procesbegeleiding centraal te stellen. Doel hiervan is structuur en begeleiding te bieden in het doolhof van voorschriften in de drinkwatersector. Dit alles vanuit het perspectief van efficintie en kostenbesparing. 

INLEIDING Uit onderzoek blijkt dat bij elke aangelegde drinkwaterinstallatie de faalkosten gemiddeld 10 tot 15% zijn. Deze bestaan voor het grootste gedeelte uit herstelwerkzaamheden, die voor het grootste deel weer voortkomen uit fouten die al in de ontwerpfase gedetecteerd hadden kunnen worden. Tot op heden worden installaties voornamelijk pas na aanleg gecontroleerd en zijn de kosten al gemaakt. Interventie in een veel vroegere fase kan een groot deel van de faalkosten al vroeg ondervangen. Vanuit de praktijk komt dan ook steeds vaker de vraag om al in een eerdere fase in de aanleg over te gaan tot advisering en toetsing. Zo kunnen een lange nasleep van herstelwerkzaamheden en onnodige kosten worden bespaard. Want naast besparing op het verrichten van herstelwerkzaamheden worden kosten voor extra controles door inspecteurs voorkomen. Bovendien kunnen ontwerp en aanlegfouten ook nog een juridische nasleep tot gevolg hebben. Er bestaat in de installatiesector een grote behoefte aan specialisten die in staat zijn ontwerptekeningen te toetsen en bij aanleg begeleiding te verzorgen. Procesbegeleiding heeft als positief neveneffect dat het vrijwel direct leidt tot vergroten van kennis.

Auteur(s): O. (Oeds) Kuipers, Kuipers Drinkwater Security

Lees meer in de PDF