Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In een laboratoriumsetting
 

Onderzoeken in kantoorgebouwen hebben aangetoond dat het hebben van persoonlijke controle over het binnenklimaat een positieve invloed heeft op comfort en productiviteit. Is dit effect toe te schrijven aan het verschil in behoefte van werknemers, of is alleen het gevoel van het hebben van controle al voldoende om een positieve invloed te hebben? Dit laboratoriumonderzoek richtte zich op die vraag. Het onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek ‘Persoonlijke Beïnvloeding van het Binnenklimaat in kantoorgebouwen’ van Atze Boerstra en uitgevoerd in samenwerking met de Technical University of Denmark.
 

De kwaliteit van het binnenklimaat in een gebouw heeft invloed op de productiviteit, de gezondheid en het comfort van de gebouwgebruikers. Analyse van (veld)onderzoeken (zie bv. [1], [2], [3] en [4]), leert dat het wel of niet hebben van mogelijkheden voor beïnvloeding van het binnenklimaat een belangrijke rol kan spelen. Hierbij gaat het, zie [5], enerzijds om de aanwezigheid van en toegang tot controlemiddelen als thermostaatknoppen en te openen ramen en anderzijds om de ervaren mate van controle over het binnenklimaat (psychologische aspect). In samenwerking met de Technical University of Denmark (DTU) is een experiment met proefpersonen bedacht om te onderzoeken welke invloed controle over het binnenklimaat heeft. Het doel van het laboratoriumonderzoek was: in kaart brengen wat het effect is van het wel of niet hebben van een mogelijkheid ter beïnvloeding van het (thermisch) binnenklimaat op comfort, gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers.
 

Auteur(s): M. (Marije) te Kulve, Technische Universiteit Eindhoven; ir. A.C. (Atze) Boerstra, BBA Binnenmilieu en Technische Universiteit Eindhoven; dr. J. (Jørn) Toftum, Technical University of Denmark; dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, Technische Universiteit Eindhoven; prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF