Terug naar de kennisbank

De booster warmtepomp als duurzame warmtapwaterbereider

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het benutten van rest- en duurzame warmte in de bebouwde omgeving wordt gezien als n van de opties die kan bijdragen in de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Daarbij geldt: hoe lager de systeemtemperatuur, hoe meer er van die duurzame energie beschikbaar is . of hoe hoger het opwekkingsrendement in geval van een collectieve warmtepomp. Dit artikel beschrijft de oplossing van het probleem dat ontstaat bij temperatuurverlaging: het maken van warm tapwater in collectieve laagtemperatuursystemen.

De veranderende energiemarkt en de noodzaak tot verduurzaming hebben grote invloed op het ontwerp van HVACinstallaties en het nadenken daarover. Vanuit het oogpunt van de destijds geldende kosten zijn de installaties die ontworpen waren op een systeemtemperatuur van 90C tot 70C zeer goed verdedigbaar. Sindsdien is echter de ontwerptemperatuur, door veranderende marktomstandigheden, stapsgewijs verlaagd. Op dit moment worden steeds meer afgiftesystemen ontworpen onder de 35C aanvoertemperatuur. Een extra stimulans voor zeer lage ontwerptemperaturen is het verhoogde comfort voor de bewoner en de behoefte aan een groter verwarmd oppervlak indien er ook sprake is van passieve koeling.Het is mogelijk dat de investering in deze zeer lage systeemtemperaturen vanuit kostenoogpunt op dit moment discutabel is. Maar aangezien er vloerverwarmingsfabrikanten zijn die 50 jaar garantie geven, kan de installatie maar beter op de toekomst voorbereid zijn door een zo laag mogelijke systeemtemperatuur als uitgangspunt te nemen.

Auteur(s): M. (Martijn) Bos, directeur Ecoon Exergy Solutions

Lees meer in de PDF