Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het onderwerp voortschrijdende instorting heeft na de aanslagen van 11 september 2001 op de WTC torens in New York en de diverse ongelukken in de bouw opnieuw een verhoogde aandacht gekregen. Deze aandacht, die zowel nationaal als internationaal te merken is, is zonder meer terecht.  In de Nederlandse praktijk blijkt dit onderwerp echter door verschillende controlerende instanties zeer uiteenlopend te worden benaderd. Ontwerpende partijen kunnen daardoor slecht anticipe ren op eisen die worden gesteld. Om de eisen aan de constructieve samenhang van bouwconstructies te concretiseren en zodoende de kans op het optreden van voortschrijdende instortingen verder te beperken, is door de studievereniging Stufib een studiecel ingesteld.  De leden van deze studiecel hebben een diverse achtergrond, van de prefab betonindustrie en ingenieursbureaus tot controlerende instanties en onderzoeksinstituten. Deze samenstelling moet garan deren dat een gevonden oplossing breed wordt gedragen. De studiecel heeft inmiddels haar werk afgerond en het rapport is door Stufib uitgegeven. In dit artikel wordt op de bevindingen en  conclusies van de studiecel nader ingegaan en worden aspecten van hoogbouw toegelicht.

Een voortschrijdende instorting is een zeer ingrijpende gebeurtenis, met een grote kans op slachtoffers. Ontwerpers van constructies kennen de meeste voorbeelden van een voortschrijdende instorting tot in detail. Foto 1 toont een appartementengebouw in Ronan Point, Londen (1968) waarvan een deel is bezweken. De oorzaak van deze voortschrijdende instorting was het optreden van een gasexplosie in n van de appartementen. De beelden van de resten van vijf bal kons in het project Patio Sevilla te Maastricht (2003) zijn nog op ieders netvlies te vinden.

Auteur(s): prof. dipl.-ing. J.N.J.A. Vambersky

Lees meer in de PDF